Djúpivogur
A A

7. september 2015

7. september 2015

7. september 2015

skrifaði 08.09.2015 - 16:09

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 09.07.2015

15. fundur 2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps mánudaginn 7. september 2015 kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Sóley Dögg Birgisdóttir, Rán Freysdóttir, Þorbjörg Sandholt og Kári Snær Valtingojer. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri.
Andrés stjórnaði fundi.

Oddviti óskaði eftir að mál 2k, 3l og 3m yrðu tekið fyrir á fundinum þó þau væru ekki á dagskrá. Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:


1. Drög að ályktunum fyrir aðalfund Sambands sveitarfélaga á Austurlandi

Björg Björnsdóttir, verkefnisstjóri sveitarstjórnarmál fylgdi úr hlaði drögum að ályktunum fyrir aðalfund Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 2.- og 3. október og fór yfir fyrirkomulag fundarins.

2. Fundargerðir

a) Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 28. maí 2015. Lögð fram til kynningar.
b) Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 3. júlí 2015. Lögð fram til kynningar.
c) Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 8. júlí 2015. Lögð fram til kynningar.
d) Ferða- og menningarmálanefnd, dags. 20. júlí 2015. Lögð fram til kynningar.
e) Landbúnaðarnefnd, dags. 20. ágúst 2015. Staðfest.
f) Stjórn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags 21. ágúst 2015. Lögð fram til kynningar.
g) Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi, dags. 23.24. ágúst 2015. Lögð fram til kynningar.
h) Stjórn Hafnasambands Íslands, dags. 24. ágúst 2015. Lögð fram til kynningar.
i) Ferða- og menningarmálanefnd, dags. 26. ágúst 2015. Lögð fram til kynningar.
j) Atvinnumálanefnd, dags. 4. september 2015. Lögð fram til kynningar.
k) Fundargerð hafnarnefndar, dags. 7. september 2015. Staðfest.

3. Erindi og bréf

a) Sóknarnefnd Djúpavogskirkju, ódags. Styrkbeiðni vegna kaupa á nýju orgeli fyrir Djúpavogskirkju. Samþykkt samhljóða að styrkja verkefnið um 400.000 kr.
b) Vegagerðin, Breyting á aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020: Breytt lega Hringvegar um Berufjarðarbotn – veglína Z, dags. 20. júlí 2015. Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við skipulagslýsinguna.
c) Skipulagsstofnun, Berufjarðarbotn, breytt lega hringvegar, dags. 23. júlí 2015. Skipulagsstofnun gerir hvorki athugasemdir við lýsingu á skipulagsverkefninu né áherslur í umhverfismatinu.
d) Minjastofnun Íslands, Lýsing á breytingu aðalskipulags Djúpavogshrepps – veglína Z, dags. 28. júlí 2015. Minjastofnun gerir ekki frekari athugasemdir við breytingu á aðalskipulagi en þegar hafa komið fram frá stofnuninni.
e) Umhverfisstofnun, Lýsing. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020. Breytt lega hringvegar um Berufjarðarbotn, dags. 10. ágúst 2015. Að mati Umhverfisstofnunnar er mikilvægt að fjallað verði um álit Skipulagsstofnunar frá 2011. Sömuleiðis verði fjallað um hvaða efnistökusvæði er áætlað að nýta og að brúarop verði nægilega stórt svo vatnsskipti verði næg fyrir lífríki innan brúar.
f) Mennta- og menningarmálaráðuneytið, framkvæmd laga um leikskóla nr. 90/2008, dags. 14. ágúst 2015. Lagt fram til kynningar.
g) Mennta- og menningarmálaráðuneytið, innleiðing laga um um grunnskóla nr. 91/2008, dags. 15. ágúst 2015. Lagt fram til kynningar.
h) UÍA, styrkbeiðni vegna ungmennaverkefnis í Ungverjalandi, dags. 19. ágúst 2015. Samþykkt að veita 25.000 kr. styrk.
i) Benedikt V Warén, styrkbeiðni vegna Flugsögu Austurlands, dags. 22. ágúst 2015. Styrkbeiðni hafnað.
j) UÍA, Hreyfivikan, dags. 28. ágúst 2015. Lagt fram til kynningar.
k) Velferðarráðuneytið, Móttaka flóttafólks og sveitarfélög, dags. 1. september 2015. Í erindinu kemur fram “Við val á sveitarfélagi, sbr. 1. mgr., skal taka mið af aðstæðum öllum, þar með talið félagsþjónustu,heilbrigðisþjónustu, atvinnuástandi, menntunarmöguleikum, möguleikum á húsnæði og öðru sem eftir atvikum skiptir máli hverju sinni.Samningar við sveitarfélög skulu taka til þjónustu og náms sem ætla má að flóttafólkið þarfnist og eru á hendi sveitarfélaga, svo sem útvegun húsnæðis, leikskóla, grunnskóla, félagsráðgjafar, fjárhagsaðstoðar og aðstoðar við atvinnuleit. Enn fremur skal flóttafólki tryggð heilbrigðisþjónusta, sbr. 22. og 23. gr., íslenskukennsla og samfélagsfræðsla, sbr. 17. og 19. gr. Sveitarstjóra falið að leita upplýsinga um hvernig sambærileg sveitarfélög á starfssvæðinu hyggjast fara yfir þessi mál með tilliti til þeirra skilmála sem settir eru.
l) Steinþór Björnsson, stofnun lóðar „Stekkur“ undir frístundahús á Hvannabrekku, dags. 15. júlí 2015. Samþykkt.
m) Kristín Hanna Hauksdóttir f.h. óstofnaðs einkahlutafélags, stofnun lóðar undir sumarhúsabyggð, dags. 1. september 2015. Samþykkt.

4. Þjóðarsáttmáli um læsi

Sveitarstjóri kynnti Þjóðarsáttmála um læsi sem hann undirritaði ásamt mennta- og menningarmálaráðherra og fulltrúa Heimilis og skóla 25. ágúst 2015.

5. Lögreglusamþykkt

Sveitarstjóri kynnti lög um lögreglusamþykktir og reglugerð um lögreglusamþykktir.
Sveitarstjórn sammála um að fresta ákvörðun um hvort setja beri sérstaka lögreglusamþykkt fyrir Djúpavogshrepp.

6. Viðmiðunarreglur kirkjugarðaráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga um kirkjugarðsstæði og fleira.

Farið var yfir reglurnar. Sveitarstjórn sammála um að standa myndarlega að endurbótum á kirkjugarðinum í samræmi við þær og að gera ráð fyrir þeim framkvæmdum við gerð næstu fjárhagsáætlunar.

7. Átak í meðferð heimilisofbeldismála

Sveitarstjóri gerði grein fyrir hugmyndum um átak í meðferð heimilisofbeldismála en honum var falið að kynna sér málið á fundi sveitarstjórnar 9. júlí 2015. Sveitarstjórn sammála um að fela sveitarstjóra að hafa samráð um frekari aðgerðir í málinu við aðra sveitarstjóra í sameiginlegri félagsmálanefnd.

8. Hraðahindrun

Sveitarstjóri kynnti framkvæmd við hraðahindrun við aðkomu í bæinn sem til stendur að koma fyrir mjög fljótlega. Sveitarfélagið hefur um langt skeið þrýst á úrbætur í þessum efnum og fagnar að lending sé komin í málið í samvinnu við Vegagerðina.

9. Gjaldskrá heimaþjónustu

Sveitarstjóri kynnti nýja gjaldskrá heimaþjónustu sem var samþykkt samhljóða.

10. Skýrsla sveitarstjóra

a) Ljósnet. Sveitarstjóri gerði grein fyrir framkvæmdum við ljósnet í byggðarlaginu. Að framkvæmdum loknum munu öll íbúahverfi á Djúpavogi hafa aðgang að ljósneti sem er mikilvægt skref í bættri þjónustu við íbúa.
b) Tryggvabúð. Sveitarstjóri gerði grein fyrir lagfæringum og endurbótum á Tryggvabúð sem hefur fengið mikla andlitslyftingu. Sveitarstjórn sammála um að gengið verði frá lóð og bílastæði næsta sumar og tekið verði tillit til þess við gerð fjárhagsáætlunar.

c) Skólamál. Sveitarstjóri gerði grein fyrir breytingum á starfsmannahaldi við grunn- og leikskólann, jafnframt breytingum innanhúss í grunnskólanum.

d) Flotbryggjur. Sveitarstjóri gerði grein fyrir framkvæmdum við flotbryggjur.
Gert er ráð fyrir að nýjar ytri flotbryggjur verði settar niður um miðjan september.
Að því loknu verði hafist handa við að rífa gömlu bryggjuna og nýjar innri bryggjur verði settar niður að því loknu.

e) Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi. Sveitarstjóri gerði grein fyrir ráðningu í starf íþrótta- og æskulýðsfulltrúa en William Óðinn Lefever og Gréta Mjöll Samúelsdóttir munu deila starfinu. Sveitarstjórn býður þau velkomin til starfa.

f) Gangstéttir við Hraun. Sveitarstjóri gerði grein fyrir framkvæmdum við gangstéttir við Hraun. Stefnt er að því að verkinu ljúki á næstu dögum.

g) Faktorshús. Sveitarstjóri gerði grein fyrir framkvæmdum við Faktorshús. Stefnt er að því að vinnu við grjóthleðslu ljúki innan tíðar.

h) Teigarhorn. Sveitarstjóri gerði grein fyrir framkvæmdum á Teigarhorni. Miklar endurbætur hafa verið gerðar innanhúss og stefnt er að því að viðgerðir utanhúss hefjist fljótlega.

i) Viðgerðir á götum. Sveitarstjóri gerði grein fyrir fyrirhuguðum viðgerðum á götum innanbæjar í næstu viku.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:30.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Gauti Jóhannesson, fundarritari.